English down below.

Det er ingen booking på dette arrangementet. Vis frem studentbevis for å få gratis inngang.

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

Fotokreditt: Fartein Rudjord

There is no booking for this event. Show your student ID to get free entry.

The 22 July center will disseminate knowledge about the terrorist attack in the Government Quarter and on Utøya on 22 July 2011. Through exhibitions, teaching and documentation, the 22 July center will contribute to a history-conscious management of the memory of the terrorist attack, for the school system and the general public. The center will facilitate discussion and reflection on 22 July 2011 and related topics, in the light of historical and contemporary, national and global issues. Through teaching that emphasizes student participation, the 22 July center will contribute to strengthening students’ democratic skills and historical awareness, and contribute to the dissemination of knowledge about, causes of and consequences of 22 July 2011 to new generations.

Photo credit: Fartein Rudjord

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.