SiO Athletica

Prøv Oslo-studentenes helt egne treningssentre – gratis prøvetime!

English down below.

Prøv SiO Athletica  

Velkommen til trening på SiO Athletica. Mellom 3. og 9. september kan du komme innom våre sentre og få en gratis prøvetime. Om du ønsker å teste vårt gruppetreningstilbud, så ta kontakt med en av våre resepsjoner. Tren og test hvordan vi har det hos oss; som medlem i SiO Athletica så kan du trene på alle seks sentre, og tilgang til innendørs svømmehall samt alle gruppetimer er inkludert i prisen.  Se denne oversikten hvor våre lokasjoner er:https://www.sio.no/trening/vare-treningssentre 

Gyldig studentbevis kreves.  

Try SiO Athletica 

We welcome you for free workout at SiO Athletica. Every day between September 3rd and September 9th you can visit all our six clubs for free. If you want to test our group training classes, contact one of our receptions. Work out at our clubs and see if it fits you; As a member of SiO Athletica, you can train at all six clubs, and access to the indoor swimming pool as well as all group training sessions are included in the membership. See this overview where our locations are: https://www.sio.no/en/sports/clubs 

Valid student ID required.