Studentslippet 2020 er nå ferdig, men du kan se hvilke aktiviteter som var med på "Aktiviteter"-siden.
Studentslippet 2020 is now over, but you can see the activities which were offered on the "Aktiviteter"-page.

Koronavirus

Smittevern

Når du deltar i aktiviteter under Studentslippet må du følge gjeldende smitteverntiltak:

  • Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
  • Hold minimum 1, helst 2 meters avstand til medstudenter og ansatte.
  • Ha god håndhygiene og hoste-etikette.
  • Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig.
  • Følg arrangørens henvisninger.

Det er ikke lov å gi billetten din til en annen, og du kan bli bedt om å legitimere deg ved å fremvise studentbevis. Det er hyggelig om du sier fra dersom du ikke skal benytte deg av plassen du er tildelt, slik at en annen kan delta i aktiviteten i din plass.

Studentslippet 2020 har innført tiltak for å forsikre oss om at antall deltakere på aktiviteter er innenfor ansvarlige begrensninger, og at samarbeidspartnere har gode rutiner for smittevern. Vi understreker imidlertid at det er den enkelte aktøren som er ansvarlig arrangør.

Si fra om du har spørsmål eller bekymringer, så skal vi hjelpe deg med å få en så trygg og morsom opplevelse som mulig.

Kontakt Studentslippet 2020: studentslippet@sio.no

Infection prevention

When you participate in activities during Studentslippet, you must follow the current infection control measures:

  • Stay home if you are sick or have symptoms.
  • Keep a minimum of 1, preferably 2 metres away from fellow students and staff.
  • Practise good hand hygiene and cough etiquette.
  • Avoid public transport during rush hour if possible.
  • Follow the organiser’s instructions.

It is not permitted to give your ticket to someone else and you can be asked to prove your identity by showing student ID. Please inform us if you are unable to attend an activity you have registered for so that someone else can participate in your place.

Studentslippet 2020 has introduced measures to ensure that the number of participants in activities is within satisfactory limits, and that partners have good routines for infection control. Please note, however, that responsibility for an activity lies with the organisation running the activity.

Let us know if you have any questions or concerns, and we will help you have as safe and fun an experience as possible.

Contact Studentslippet 2020: studentslippet@sio.no