Studentslippet for 2022 er over. Takk til alle som deltok!

Tårnvandring

Klokketårnet i Oslo rådhus er en av byens høyeste punkter, og kanskje det gjeveste utkikkspunktet mot fjorden.

English down below.

Bli med på en unik vandring opp til toppen av klokketårnene i Oslo Rådhus. Høyt over Oslo rager klokketårnet, og nå har du en unik mulighet til å bli med opp de 326 trappetrinnene. På toppen blir du belønnet med en storslagen utsikt, og du får se klokkene som spiller hver time. 

Grupper av 30 personer, og turen tar ca 20 min. NB: du  må møte opp presis, og store bagger/sekken kan ikke tas med til toppen.  

Oppmøtested: Utenfor hovedinngangen til Oslo Rådhus, inngangen fra Fridtjof Nansen plass. 

Clock Tower Tour - Oslo City Hall

The clock tower in Oslo City Hall is one of the city’s highest points, and perhaps the best vantage point towards the fjord.

Join us for a unique hike up to the top of the clock tower in Oslo City Hall. The clock tower rises high above Oslo, and now you have a unique opportunity to climb the 326 steps and visit it. At the top, you will be rewarded with a magnificent view, and you will see the bells that strike every hour. 

The tour will be in groups of 30 people, and the tour takes about 20 minutes.  

NB: you need to arrive on time, large bags/backpacks cannot be taken to the top. 

Meeting place: Outside the main entrance of Oslo City Hall, the entrance from Fridtjof Nansen plass.