Studentslippet 2021 er dessverre over for i år, men du kan se en oversikt over alle aktiviteter
som ble gjennomført i år under "Aktiviteter".