English down below.

Det er ingen booking på dette arrangementet. Vis frem studentbevis for å få gratis inngang.

Utforsk verdens mest kjente pris, og bli inspirert av menneskene som forandrer verden! Nobels Fredssenter forteller engasjerende historier om Alfred Nobel, fredsprisen og prisvinnere gjennom utstillinger, arrangementer og digitale opplevelser. Museet ligger sentralt plassert ved Rådhusplassen i Oslo, rett ved det nye Nasjonalmuseet.

I årets fredsprisutstilling blir du kjent med fredsprisvinnerne og journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov, og deres modige kamp for ytringsfrihet og demokrati.  

«Vilje til å endre verden» er en inspirerende utstilling om Alfred Nobel og fredsprisens historie. Den nye utstillingen om «Fridtjof Nansen – nestekjærlighet i praksis» forteller om hans enorme humanitære innsats, som ga ham fredsprisen i 1988. I Medaljekammeret kan du se en ekte fredsprismedalje, mens Nobels Hage er Fredssenterets hjerte: Et stemningsfullt rom der du får møte alle fredsprisvinnerne omgitt av tusen små lys. 

Hver fredag klokken 12.00 i sommerhalvåret slippes en ekte fredsdue fra vinduet på Nobels Fredssenter, sammen med ukens gode nyhet.  

Nobel Fredssenters rikholdige museumsbutikk fokuserer på bærekraft og rettferdig handel. 

Festival 2-3. september – Freedom of Expression 
På Nobels Fredssenter med festivalområde utenfor på Rådhusplassen. 

Gjennom 2022 fokuserer Nobels Fredssenter på de fredsprisen til de to journalistene Maria Ressa (Filippinene) og Dmitrij Muratov (Russland). 

Vi  belyser deres modige og viktige arbeid for pressefrihet og demokrati, og i tillegg skal vi feire ytringsfrihet i alle former! 

 
Det blir festivalprogram fra scene og stands med fokus alle former for ytringsfrihet innen presse, kunst, litteratur, musikk og kultur. 
(Samtaler, debatter, musikk, dans, barneaktiviteter mm). 

There is no booking for this event. Show your student ID to get free entry.

Explore the world`s most prestigious prize and be inspired by the people who changed the world! Learn about Alfred Nobel, the Peace Prize and the Peace Prize laureates through exhibitions, events and digital experiences. The museum is centrally located by Rådhusplassen in Oslo, next to the new National Museum.

This years Peace Prize Exhibition tells the capturing story of the Nobel Peace Prize laureates Maria Ressa and Dmitry Muratov, and their courageous fight for freedom of speech and democracy. 

«The will to change the world» is an inspiring exhibition on Alfred Nobel and the history of the Peace Prize. In the new exhibition «Nansen – Compassion in Action», you will learn about Fridtjof Nansen and his humanitarian work, which earned him the Nobel Peace prize in 1922. In the «Medal Chamber» you can see a real Peace Prize medal, while «Nobel’s Field» is the heart of the Peace Center: An evocative room where you get to meet every Peace Prize laureate – surrounded by one thousand lights. 

During summer, every Friday at noon, a peace dove is released from the window above the entrance, bearing good news. 

Originality, sustainability and fair trade characterize the selection in the Nobel Shop

Festival 2-3. September – Freedom of Expression
At the Nobel Peace Center with the festival area outside on Rådhusplassen.

Throughout 2022, the Nobel Peace Center is focusing on the peace prizes awarded to the two journalists Maria Ressa (Philippines) and Dmitrij Muratov (Russia).

We highlight their brave and important work for freedom of the press and democracy, and in addition we will celebrate freedom of expression in all forms!


There will be a festival program from stage and stands with a focus on all forms of freedom of expression in the press, art, literature, music and culture.
(Conversations, debates, music, dance, children’s activities etc.).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.