Personvernerklæring

Når du melder deg på eller melder din interesse for å delta i aktiviteter i programmet for Studentslippet 2020 blir du bedt om å oppgi navn og e-postadresse. Disse opplysningene blir kun brukt i forbindelse med avvikling av Studentslippet 2020 og slettes etter at Studentslippet 2020 er gjennomført og senest innen 15. oktober 2020. 

Lister over påmeldte deltakere blir gitt til ansvarlig arrangør for aktiviteter og din deltakelse i aktiviteten blir registrert ved ankomst. Dine kontaktopplysninger kan bli brukt av Studentslippet 2020 for å bekrefte din deltakelse i aktiviteten, for å sende deg informasjon om andre aktiviteter under Studentslippet 2020, ved eventuelt behov for smittesporing, og for å sende deg et evalueringsskjema. 

Du kan når som helst be om at dine kontaktopplysninger blir slettet ved å skrive til studentslippet@sio.no.

Formålet med Studentslippet er å gi nye studenter muligheter for å bli kjent med Oslo. Arrangementet er et samarbeid mellom UiO, OsloMet, BI, Høyskolen Kristiania og SiO, med et økonomisk tilskudd også fra Oslo kommune. 

Nettsidene bruker GDPR-compliant WordPress plug-ins.

Data protection declaration

When you register for or register your interest in participating in activities in the Studentslippet 2020 programme you will be asked to provide your name and email address. This information will only be used in connection with the organisation of Studentslippet 2020 and will be deleted after Studentslippet 2020 comes to an end and no later than 15 October 2020.

Lists of registered participants are given to the organiser of individual activities and your participation in the activity is registered on arrival. Your contact information may be used by Studentslippet 2020 to confirm your participation in the activity, to send you information about other activities during Studentslippet 2020, in case of need for infection tracking, and to send you an evaluation form.

You can request that your contact information be deleted at any time by writing to studentslippet@sio.no.

The purpose of Studentslippet is to give new students opportunities to get to know Oslo. The event is a collaboration between UiO, OsloMet, BI, Kristiania University College and SiO, with a financial grant also from Oslo Municipality.

This website is built using GDPR-compliant WordPress plug-ins.