Roseslottet

Velkommen til gratis inngang til Roseslottet! 

English down below.

Parken-13

 

 

Det er ingen booking på dette arrangementet. Vis frem studentbevis for å få gratis inngang.

Roseslottet er en spektakulær kunstinstallasjon på taket av Oslo med over 250 kunstverk.  Kjente og ukjente krigshistorier fra andre verdenskrig brukes som et bakteppe for å lære om frihetsverdiene vi mistet under krigen og som igjen er under press i Europa. Roseslottet ble oppført på Time Magazines liste over “Top Worlds 100 Greatest Places in 2021”.  Vi formidler om demokratiet, humanismen, rettsstaten og menneskeverdet og setter fokus på vårt felles ansvar som demokratiets voktere. I Roseslottetlærer man av historien, setter nåtiden i perspektiv og ser mot fremtiden.  

Roseslottet er skapt av Brødrene Vebjørn Sand og Eimund Sand. Det åpnet i 2020 og markerte da 80 år siden okkupasjonen og 75 år siden frigjøringen.  

 Bli med på en gratis omvisning med prosjektskaper Vebjørn Sand og opplev en engasjerende, lærerik og historisk opplevelse i vårt slott på toppen av Holmenkollåsen, med utsikt over hovedstaden.   

Velkommen til en kunstnerisk hyllest av demokratiet! 

 

There is no booking for this event. Show your student ID to get free entry.

Roseslottet is a spectacular art installation on the roof of Oslo with over 250 works of art. Known and unknown war stories from the Second World War are used to learn about the values ​​of freedom we lost during the war and which are again under pressure in Europe. Roseslottet was listed on Time Magazine’s list of “Top Worlds 100 Greatest Places in 2021”. We communicate about democracy, humanism, the rule of law and human dignity and focus on our shared responsibility as guardians of democracy. In Roseslotlet you learn from history, put the present into perspective and look to the future.

The Rose Castle was created by the brothers Vebjørn Sand and Eimund Sand. It opened in 2020, marking 80 years since the occupation and 75 years since liberation.

Join a free tour with project creator Vebjørn Sand and experience an engaging, educational and historical experience in our castle at the top of Holmenkollåsen, with a view of the capital.

Welcome to an artistic tribute to democracy!