Seks personer står på et museum og ser på ulike utstillinger. Fire står med ryggen til.

22. juli-senteret

Et nasjonalt minne- og læringssenter. Velkommen!

Om senteret
22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål.

Om utstillingene våre
Samtalen om 22. juli er en utstilling som presenterer hendelsesforløpet 22. juli 2011 gjennom en tidslinje, og som løfter frem ettertidens forsøk på å forklare årsaker til og konsekvenser av terrorangrepet.

I tillegg til Samtalen om 22. juli kommer det en temporær utstilling som legger vekt på medier fra 22. juli – 26. juli. Tittelen på denne utstillingen er MEDIA. Denne vil åpnes den 19. juli og vil vare frem til 14. april.

Velkommen til 22. juli-senteret.

Dokumentasjon 22.juli senteret. Foto: Fartein Rudjord